เกร็ดความรู้สำหรับนักธุรกิจ-SMEs

เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ สมาชิก ผู้สนใจเข้ามาศึกษา หาความรู้ ข่าวสารปัจจุบัน เป็นเกร็ดความรู้ บทความทางด้านวิชาการ ด้านต่างๆเช่นสภาพปัจจัยภายนอก สิ่งแวดล้อม  การเมือง กฏหมาย เศษฐกิจ สังคม ฯลฯ

 

 

 

 

 

Visitors: 19,770