ช่อง TISC-สถานีออนไลน์ 24 ชม.

สถานีออนไลน์ 24 ชม. TISC- OBS Live Studio

ตารางถ่ายทอดสด ออนไลน์ Live Facebook,Live YouTube

วันที่ 27/05/2563  เรื่อง การชี้บ่ง ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 14001

วันที่ 28/05/2563  เรื่อง KPI+BSC การชี้วัด ประสิทธิภาพทำงาน

วันที่ 29/05/2563  เรื่อง การตรวจติดตาม ความคืบหน้า ระบบISO9001+14001:2015

วันที่ 30/05/2563  เรื่อง การตรวจติดตาม ความคืบหน้า ระบบISO9001+14001:2015

Visitors: 19,768