ให้คำปรึกษา อบรม บริษัท ระบบISO9001&14001:2015-สารเคมีเกษตร

ให้คำปรึกษา อบรม บริษัท ระบบISO9001&14001:2015-สารเคมีเกษตร

แผนปฎิบัติการให้คำปรึกษา -อบรม เริ่มเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม 2563

หลักสูตรฝึกอบรมภายในดังต่อไปนี้.-

  • ข้อกำหนดISO9001:2015,ISO14001:2015
  • การบริหารความเสี่ยงและโอกาส
  • การเขียนเอกสารมาตรฐานปฏิบัติงาน-SOP
  • การชี้บ่ง ประเมินปัญหาลักษณะสิ่งแวดล้อม
  • KPI+BCS-การชี้วัด ประสิทธิภาพทำงาน
  • กิจกรรม 5 ส.เพื่อเพิ่มผลผลิต
  • การตรวจติดตามภายใน
  • การทบทวนฝ่ายบริหาร
  • ตรวจติดตาม ความคืบหน้า
  • ตรวจรับรองประเมินจากภายนอก - CB

รวม 15 Man - day

Visitors: 19,770