ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก หลักสูตรตามความต้องการลูกค้าหรือองค์กร

ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก หลักสูตรตามความต้องการลูกค้าหรือองค์กร

หลักสุตรฝึกอบรม ภายใน-ภายนอก ตามความต้องการลูกค้ามีดังนี้.-

 • การตีความตามข้อกำหนด ISO9001:2015 
 • การตีความตามข้อกำหนด ISO14001:2015
 • การตีความตามข้อกำหนด ISO45001:2018
 • การตีความตามข้อกำหนด ISO50001:2018
 • การตีความตามข้อกำหนด ISO22000:2018
 • การตีความตามข้อกำหนด ISO13485:2016
 • การจัดการระบบ Codex GMP+HACCP
 • การจัดการระบบ ISO/IEC 17025:2007
 • การบริหารความเสี่ยงและโอกาส
 • การชี้บ่ง ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม14001
 • การชี้บ่ง อาชีวอนามัย อันตรายความปลอดภัย 45001
 • การจัดการระบบ IATF16949:2018
 • การจัดการเขียนเอกสารระเบียบการปฎิบัติงาน-SOP
 • KPI+BSC - ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพการทำงาน
 • กิจกรรม 5 ส.เพื่อเพิ่มผลผลิต
 • Kaizen - การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนการผลิตเชิงกลยุทธ์
 • การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
 • การเขียนแผนธุรกิจ สำหรับ ธุรกิจSMEs
 • การควบคุมคุณภาพทั่วองค์กร(TQM)
 • การวิเคราะห์-SWOT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต-IE
 •  อื่นๆ ตามที่ลูกค้าหรือองค์กร ต้องการ
Visitors: 19,768