หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐาน-ISO

 

 หลักสูตรการจัดการระบบมาตรฐาน-ISO

1.เนื้อหาหลักสูตร

   ประกอบด้วยด้วยระบบการจัดการ บริหารมาตรฐานสากล หลายระบบเช่นการจัดการด้านคุณภาพ ISO9001,การจัดการด้านสิิ่งแวดล้อมISO14001,การจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย ISO45001,การจัดการด้านพลังงานISO50001,การจัดการชิ้นส่่วนรถยนต์IATF16946.การจัดการอุตสาหกรรมอาหารCodex GMP+HACCP,ISO22000,การจัดการทางอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ISO13485,การจัดการด้านห้องปฏิบัติการISO/IEC17205 เป็นต้น และเจาะลึก ตามข้อกำหนด สอดคล้องตามกฏหมาย 

2.วัตถุประสงค์

    เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ผู้ประกอบการธุรกิจSMEs ให้เข้าถึงระบบมาตรฐานง่ายขึ้น และได้พัฒนาธุรกิจ สามารถแข่งขันในด้านการตลาด

3.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     ทำให้บริษัทฯหรือองค์กร ตลอดจนผู้ที่สนใจ เรียนรู้หลักสูตรออนไลน์ไทยอินเตอร์ก้าวไกลสู่ยุคดิจิทัล 4.0 G. ห่างไกลโรคโควิค-19 สามารถเรียนได้ที่สถานที่ เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐาน การตีความตามข้อกำหนดระบบมาตารฐาน จนถึงระดับเจาะประเด็นตามข้อกำหนด มีให้เลือกหลายหลักสูตร สาขาวิชา ประหยัดค่าใช้จ่าย สามารถเรียนทบทวนได้ตลอดระยะเวลา 1 ปี

 

4.หลักสูตรเหมาะสม

   ผู้ที่สนใจ บุคคลทั่วไป หัวหน้างาน หัวหน้าทีมงานISO ผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหารQMR เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DC และผู้บริหารสูงสุดองค์กร

 

 

Visitors: 19,772