สถานีออนไลน์ 24 ชม.TISC-ตารางถ่ายทอดสด


สถานีออนไลน์ 24 ชม. ZOOM- OBS Live Studio

ตารางถ่ายทอดสด และออฟไลน์,ออนไลน์ Live Facebook,Live YouTube,เว็บไชต์

                                         ช่อง สุ่มหัวคิด ทำ 

วันที่ 23-05/2564  เรื่อง  โครงการสัมมนาปริญญาเอก-มจธ. หัวข้อ การพัฒนาศักยภาพองค์กรฯ 
 

 

Visitors: 19,772