แผนฝึกอบรมประจำปี 2564

หลักสูตรแผนอบรมประจำปี 2564 

 สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาตรฐานสากล การวิจัยพัฒนาวิสาหกิจ(สพธ) 

        เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดISO ตามความต้องการลูกค้าและตามกฏหมาย ทางองค์กรจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง จัดให้ฝึกอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง หลากหลายสาขาวิชา ราคาถูก ทีมวิทยากรประสบการณ์โรงงานอุตสาหกรรม โดยตรง

เงื่อนไขหลักสูตร ฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า 80% ได้รับใบเกีตรติบัตร

 

 
Visitors: 19,770