โครงสร้างองค์กร+ทีมที่ปรึกษา+วิทยากร


บริษัทไทยอินเตอร์เนชั่นแนล สแตนดาร์ด คอนซันแทนส์ จำกัด

โดย

สถาบันฝึกอบรม นวัตกรรมมาตรฐานสากล สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)ให้คำปรึกษา อบรม ระบบมาตรฐานสากล ISO ทุกระบบ&พัฒนาธุรกิจ  อุตสาหกรรมการผลิตและบริหารทุกสาขา