หลักสูตร MR3ระบบ มืออาชีพ ISO+Digital Marketing

หลักสูตรMR3 ระบบมืออาชีพISO+Digital Marketing

เนื้อหาประกอบด้วย.-

1.การตีความตามข้อกำหนด ISO9001:2015/14001:2015/45001:2018

   1.1 การชี้บ่ง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม 14001

   1.2 การชี้บ่ง อันตราย อาชีวอนามัยความปลอดภัย 45001

2.การบริหารความเสี่ยงและโอกาส

3.การเขียนเอกสารระเบียบการปฎิบัติงาน

4.KPI+BSC ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพทำงาน

5.การตรวจติดตามภายใน

6.การทบทวนฝ่ายบริหาร

7.การสร้างสถานีออนไลน์ตัวเอง OBS Live Studio ผ่าน Live Facebook,Live YouTube เป็นต้น

8.การสร้างPlaform Google เพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียน อบรม หรือแบบแพลตฟอร์ม ที่ต้องการได้

  8.1 การตลาดยุคดิจิตอล(Digital Marketing) เช่น Facebook Ad,Line@,Google Ads,Google SEO, ยิงโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย

  8.2 กลยุทธ์ทางการตลาด-STP+4P+4C

9.การสร้างเว็บไซด์ ด้วยตัวเอง Google Sites สามารถนำไปใช้งานได้จริง

10.ทดสอบผ่านเกณฑ์ ได้รับวุฒิบัตร

10.ฝึกภาคปฏิบัติ จากสถานประกอบการจริง 6 ชม.(ไม่บังคับ ตามความสมัครใจ)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.สามารถประกอบอาชีพเป็นวิทยากร,ที่ปรึกษาสถานประกอบการธุรกิจSMEs

2.สามารถวางระบบ Setup ระบบISO9001:2015 บริษัทฯได้

3.สามารถสร้างPlatform ได้ด้วยตนเอง ฟรี

4.สามารถสร้างเว็บไซต์ เมื่อส่งเสริมการตลาด ด้วยเว็บตัวเอง ฟรี

หลักสูตรเหมาะสม

  1.ผู้ต้องการจัดทำระบบด้วยตนเอง เช่นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหารQMR,DC และผู้บริหารสูงสุด

  2.ผู้ต้องการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน 

  3.ผู้สนใจ ที่ต้องการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะตัวเอง เพื่ออนาคตข้างหน้าที่สดใส และพัฒนาตัวเอง การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

   ระยะเวลาอบรม.4 วัน   จัดกลุ่มเล็ก/กลุ่มน้อย 10 -12 คน เน้นคุณภาพ สามารถเลือกวัน เวลาอบรม ได้เอง

การอบรมเชิงปฏิบัติงาน-Work Shop+ทดสอบผ่านพร้อมรับวุฒิบัตร

          สถานที่อบรม-ณ โรงแรมธาราแกรนด์  รังสิตคลอง1 ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ค ปทุมธานี รถเมล์ 538,รถตู้อนุเสาวรีย์-ราชมงคล,รถตู้ฟิวเจอร์ปาร์ค-ราชมงคล ธัญบุรี ฯลฯ หรือ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จ.ชลบุรี

           ค่าใช้จ่าย 7,500.00 บาท-ฟรีอาหารเบรคกาแฟ 2 มื้อ,อาหารมื้อเที่ยง,เอกสารประกอบคำบรรยาย

           กำหนดวันเรียน วันที่ 20-21-27-28/02/2021 เวลา 09.00-16.00น.

 

                  สนใจสอบถามรายละเอียด โทรคุณโต 086-346 1898

 

Visitors: 12,013