โครงการที่ปรึกษา MR มืออาชีพ Codex GMP + Digital Marketing

หลักสูตรที่ปรึกษาMRมืออาชีพ Codex GMP + Digital Marketing

เนื้อหาประกอบด้วย.-

1. การศึกษา กระบวนการผลิตที่ที่ Codex GMP

2.การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุม วิกฤต HACCP

3.การเขียนเอกสารระเบียบการปฎิบัติงาน SOP

4.Work Shop-นำเสนอ 

4.การสร้างPlaform Google เพื่อให้ลูกค้าลงทะเบียน อบรม หรือแบบแพลตฟอร์ม ที่ต้องการได้

5.การสร้างเว็บไซด์ ด้วยตัวเอง Google Sites สามารถนำไปใช้งานได้จริง

6.การสร้างสถานีออนไลน์ตัวเอง OBS Live Studio ผ่าน Live Facebook,Live YouTube เป็นต้น

  6.1 การตลาดยุคดิจิตอล(Digital Marketing) เช่น Facebook Ad,Line@,Google Ads,Google SEO, ยิงโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมาย

  6.2 กลยุทธ์ทางการตลาด-STP+4P+4C

7.ทดสอบผ่านเกณฑ์ ได้รับวุฒิบัตร

8.ฝึกภาคปฏิบัติ จากสถานประกอบการจริง 6 ชม.(ไม่บังคับ ตามความสมัครใจ)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.สามารถประกอบอาชีพเป็นวิทยากร,ที่ปรึกษาสถานประกอบการธุรกิจSMEs

2.สามารถวางระบบ Setup ระบบ Codex GMP+HACCP บริษัทฯได้

3.สามารถสร้างPlatform ได้ด้วยตนเอง ฟรี

4.สามารถสร้างเว็บไซต์ เมื่อส่งเสริมการตลาด ด้วยเว็บตัวเอง ฟรี

หลักสูตรเหมาะสม

  1.ผู้ต้องการจัดทำระบบด้วยตนเอง เช่นหัวหน้างาน ผู้จัดการ ตัวแทนฝ่ายบริหารQMR,DC และผู้บริหารสูงสุด

  2.ผู้ต้องการเป็นวิทยากร ที่ปรึกษาธุรกิจ วิสาหกิจชุมชน OTOP ระบบ Codex GMP และHACCP 

  3.ผู้สนใจ ที่ต้องการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะตัวเอง เพื่ออนาคตข้างหน้าที่สดใส และพัฒนาตัวเอง การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาอบรม.3 วัน  เวลา 09.00-16.00 น.  จัดกลุ่มเล็ก/กลุ่มน้อย 12 คน เน้นคุณภาพ สามารถเลือกวัน เวลาอบรม ได้เอง

การอบรมเชิงปฏิบัติงาน-Work Shop+ทดสอบผ่านพร้อมรับวุฒิบัตร

          สถานที่อบรม-ณ โรงแรมธาราแกรนด์  รังสิตคลอง1 ใกล้ฟิวเจอร์รังสิต ปทุมธานี รถเมล์ 538,รถตู้อนุเสาวรีย์-ราชมงคล,รถตู้ฟิวเจอร์ปาร์ค-ราชมงคล ธัญบุรี ฯลฯ หรือ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะชิตี้ จ.ชลบุรี

           ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท-ฟรีอาหารเบรคกาแฟ 2 มื้อ,อาหารมื้อเที่ยง,เอกสารประกอบคำบรรยาย

           กำหนดเรียน 6-7-13/02/2021

 

                  สนใจสอบถามรายละเอียด โทรคุณโต 086-346 1898

Visitors: 12,013