บริการติดตั้งระบบบำบัดและตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

บริการติดตั้งระบบบำบัดและตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน

ประกอบด้วยดังนี้.-

 • ระบบอากาศ โรงงานอุตสาหกรรม
 • ระบบน้ำเสีย โรงงานอุตสาหกรรม
 • ระบบเสียง แสงสว่าง ฝุ่น โรงงานอุตสาหกรรม
 • มลพิษอื่นๆ
 • งานที่รับบริการตรวจดังนี้
 • งานตรวจคุณภาพ​จากปล่องระบายStack
 • งานตรวจสิ่งแวดล้อมในการทำงานWorking
 • งานตรวจวัดคุณภาพ​บรรยากาศ​ทั่วไปAmbient
 • งานตรวจวัด​คุณภาพ​นำ้
 • งานตรวจวัดอนุรักษ์​การได้ยินทำ Noise​ contour​ map
 • งานตรวจห้องClean​ Room(Indoor​ air)​
 • งานตรวจสอบอื่นๆตามที่องค์กรต้องการ
Visitors: 19,770