บริษัทT.R.V.Rubber Product-ชิ้นส่วนรถยนต์

    บริษัทT.R.V.Rubber Product-ชิ้นส่วนรถยนต์

ให้คำปรึกษา อบรม ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม14001:2015

แผนดำเนินการปฏิบัติงาน

เริ่มเดือนพศจิกายน 2563-พฤษภาคม 2564

หลักสูตรอบรมดังนี้.-

1.การตีความตามข้อกำหนดISO14001:2015

2.การชี้บ่ง ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม

3.การจัดการเอกสารปฏิบัติงาน

4.การตรวจสอบประเมินภายใน

5.การทบทวนฝ่ายบริหาร

6.การเข้าให้คำปรึกษา 14 Man-days

Visitors: 19,772