โครงการสร้างที่ปรึกษาธุรกิจวิสาหกิจ(ทปธ) รุ่นที่1

หลักสูตร การสร้างที่ปรึกษาธุรกิจ วิสาหกิจ มืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1.สร้างที่ปรึกษา สามารถวิเคราะห์ วินิจฉัย สถานประกอบในสภาพปัจจุบัน และกำหนด อนาคต

2.นำเครื่องมือโมดุลธุรกิจ BMC  กำหนดกลยุทธ์ และนำมาเขียนแผนธุรกิจ

3.นำเครื่องมือการวิเคราะห์การแก้ปัญหา ชินดัง-Shindan

4.ฝึกภาคปฏิบัติ  OJT. และ Work Shop case study

เหมาะสมกับ

1.เจ้าของประกอบการธุรกิจ เพื่อนำไปปรับปรุงโรงงานหรือสถานประกอบการตนเอง

2.ทายาทธุรกิจ

3.ผู้ต้องการประกอบอาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ

4.ผู้ที่สนใจ มองหางานในอนาคต

    วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ   อ.พอพงษ์   เอียดละออ และทีมงานสถาบันฝึกอบรมฯ

                 อดีตเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประสบการณ์มากว่า 20 ปี

 วันที่ 8-9-10 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น.

 ณ.โรงแรมธาราแกรนด์ รังสิตคอล1 ใกล้ฟิวเจอร์ปาร์ค 

 ราคา 5900 บาท ไม่รวมฺภาษีมูลค่าเพิม กรณีออกในนามบริษัทฯ

 สนใจโทรสอบถาม คุณโต 086-346 1898

                                               แผนการฝึกอบรม.โครงการ การจัดการบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม/วิสาหกิจชุม

  • การเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก/วิสาหกิจชุม -แผนธุรกิจ,การจัดการ,การผลิตและบริการ,การตลาด,การบัญชีและการเงิน เป็นต้น
  • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเซน-การจัดการขนส่งภายในประเทศ,กฏหมายการค้าเพื่อการขนส่งระหว่างประเทศ
  • การตลาดยุคดิจิทัล(Digital Marketing)  
                                                             พบกันเร็วๆนี้

                       

Visitors: 15,954